Knowledge

Image Processing

การประมวลผลภาพ เป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ...

more..
Git

Git คือ Version Control แบบ Distributed ตัวหนึ่ง เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Text File หรือ...

more..
Trello

Trello เป็นเครื่องมือบริหารโปรเจ็กต์และจัดแจงสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย ฟรี และยืดหยุ่นได้ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

more..
Unity

Unity เป็น Game Engine ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พวกเราสามารถสร้างเกมได้ง่ายขึ้น โดยนำการแสดงผลแบบ 3 มิติเข้ามาช่วย ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดอย่างเดียวและ...

more..