Cabling Contest 2018

นายเวชชยันต์ หอมไกล และ นายอภิสิทธิ์ นาถาบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก