csreru64


สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : ระบบรับสมัครของสาขาวิชา (คลิก!)

หรือ ระบบรับสมัครของสำนักวิชาการและประมวลผล (คลิก!)

เลือก : 👉 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 👉 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หรือ ติดต่อผ่านแฟนเพจของสาขาวิชา : 💻 cs.reru